Scopul proiectului

Reducerea diferențelor educaționale si motivaționale in randul copiilor si tinerilor romi si români din Tureac contribuie la atingerea obiectivului general al programului – Intarirea coeziunii economice si sociale la nivel national, regional si local; contribuie la atingerea obiectivului specific al programului – Implementarea de masuri integrate, efective si eficiente, adresate grupurilor de copii si tineri vulnerabili care se confrunta cu riscuri specifice, in vederea promovarii incluziunii sociale; contribuie la atingerea urmatoarelor rezultate: imbunatatirea frecventei scolare si reducerea fenomenului de abandon scolar; imbunatatirea abilitatilor de viata in cazul copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc; imbunatatirea accesului la piata muncii pentru tinerii defavorizati; cresterea nivelului de constientizare a nevoii de a beneficia de educatie in randul familiilor de etnie roma, dar si a membrilor comunitatii in general; profesionisti mai bine bine pregatiti implicati in activitatile destinate copiilor si tinerilor sau in cele vizand incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate; servicii imbunatatite/adecvate nevoilor copiilor si tinerilor si un nivel crescut de acces al acestora la serviciile existente;

Obiectivele proiectului:

1) Implicarea  unui numar de 85 de copii (17 romani si 68 romi) din Tureac,  clasele 0-VIII  timp de 11 luni intr-un proces educational integrat;

2) Implicarea  unui numar de 40 tineri din comunitatea de romi  timp de 11 luni in activitati educational-recreative;

3) Implicarea parintilor elevilor beneficiari in activitati de sprijinire a procesului educational intr-un timp de 11 luni;

 

Promotorul de proiect : Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tiha Bîrgăului, cu sediul în com.  Tiha Bîrgăului, loc. Tiha Bîrgăului, str. Principală, nr. 452, jud. Bistrița Năsăud, cod fiscal 4427102, reprezentată legal de primar, domnul Șut Vasile.