Promotorul de proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tiha Bîrgăului, cu sediul în com.  Tiha Bîrgăului, loc. Tiha Bîrgăului, str. Principală, nr. 452, jud. Bistrița Năsăud, cod fiscal 4427102, reprezentată legal de primar, domnul Șut Vasile

.