↑ Return to Despre proiect

Sustenabilitatea proiectului

Prin HCL nr. 59/29.10.2014 a fost aprobată asigurarea de către PP a costurilor necesare pentru buna desfăşurare la acelasi nivel a activităţilor proiectului, pe întreaga perioadă de sustenabilitate ( minim 5 ani de la terminarea proiectului). Proiectul a fost finalizat la data de 31.08.2016, iar începând cu data de 01.09.2016 au fost continuate activităţile din cadrul Centrului educaţional-cultural pentru cetăţenii de etnie romă şi cetăţenii nevoiaşi din comună, activităţi susţinute de către PP.

Utilizarea grantului:

  Grant SEE Cofinanţare publică Total
Valoare  grant aprobat 725.626,94 128.051,81 853.678,75
Valoare sume cheltuite 673.753,88 118.897,75 792.651,63

Valoarea neeligibilă: 209.732,51 lei – buget local