»

Mar 02

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria comunei Tiha Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud derulează în perioada  25.11.2014 – 24.03.2016 proiectul „Centrul educaţional – cultural pentru cetăţenii de etnie romă şi cetăţenii nevoiaşi din comună”, proiect finanțat  cu sprijinul financiar al  Programului RO10-CORAI, program finanțat  de Granturile SEE 2009-2014 și Administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, cod PEL 059.

       Valoarea proiectului:     883.500,00 lei din care:

  • 975,00 lei valoare Grant SEE, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă
  • 525,00 lei cofinanțare publică, reprezentând 15% din finanțarea nerambursabilă.

       Scopul proiectului: reducerea diferențelor educaționale si motivaționale in randul copiilor si tinerilor romi si români din Tureac contribuie la atingerea obiectivului general al programului – Intarirea coeziunii economice si sociale la nivel national, regional si local; contribuie la atingerea obiectivului specific al programului – Implementarea de masuri integrate, efective si eficiente, adresate grupurilor de copii si tineri vulnerabili care se confrunta cu riscuri specifice, in vederea promovarii incluziunii sociale; contribuie la atingerea urmatoarelor rezultate: imbunatatirea frecventei scolare si reducerea fenomenului de abandon scolar; imbunatatirea abilitatilor de viata in cazul copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc; imbunatatirea accesului la piata municii pentru tinerii defavorizati; cresterea nivelului de constientizare a nevoii de a beneficia de educatie in randul familiilor de etnie roma, dar si a membrilor comunitatii in general; profesionisti mai bine bine pregatiti implicati in activitatile destinate copiilor si tinerilor sau in cele vizand incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate; serviciii imbunatatite/adecvate nevoilor copiilor si tinerilor si un nivel crescut de acces la acestora la serviciile existente;

       Obiectivele proiectului:

  1. Implicarea  unui numar de 85 de copii (17 romani si 68 romi) din Tureac,  clasele 0-VIII  timp de 11 luni intr-un proces educational integrat;
  2. Implicarea  unui numar de 40 tineri din comunitatea de romi  timp de 11 luni in activitati educational-recreative;
  3. Implicarea parintilor elevilor beneficiari in activitati de sprijinire a procesului educational intr-un timp de 11 luni;

        Activitati principale: formarea echipei de management si proiect, achizitionarea lucrarilor de constructii, servicii, echipamente si materiale necesare derularii proiectului, actiuni de vizibilitate, instruirea cadrelor didactice, desfasurarea activitatilor Centrului educational-cultural, campanie de informare privind importanta educatiei;

       Rezultatele proiectului:

       Rezultate pe termen scurt – Out-put: 

– 1 centru educațional inființat în localitatea Tureac care este dotat cu mobilier specific, echipamente si materiale didactice necesare derulării activitațiilor socio-educative adresate elevilor, tinerilor si parinților acestora; 2 invatatori, 4 profesori, 1 psiholog si un coordinator activități de tineret; 1 curs de instruire a cadrelor didactice cu privire la metode de interculturalitate, diversitate, metode de predare pentru dezzvoltarea gândirii critice, dezvoltarea de abilitătii de tutorat pentru elevii cu deficient de scris si citit; 85 elevi  beneficiarii  directi ai centrului educațional  după cum urmează 18 elevi  din ciclul primar si 17 din ciclul gimnazial care beneficiază de următoarele servicii: pregătirea temelor, consiliere psihologică, formarea abilitațiilor personale, logopedie, terapie ocupațională, stimulare cognitivă, ludoterapie, activităti recreative, formarea abilităților de autonomie personală, iar 50 de elevi din ciclul gimnazial vor beneficia de următoarele servicii: meditații la limba si literatura romană, matematica si limba engleză și TIC;  40 de tineri care beneficiază de activitățile de informare, orientare si consiliere, pregatire profesională, cursuri de limba straina; 120 de personae informate in cadrul campaniei privind importanta educatiei scolare, 85 de părinți vor beneficia de informare si consiliere individuală și de grup pe nevoi specifice identificate; 11 întâlniri cu membrii GI si reprezentanți ai părinților beneficiari;

       Rezultate pe termen lung – Out-comes:

       –  Progres educațional in rândul copiilor din ciclul primar si gimnazial; prezenta școlară imbunătățită – 75%; părinți implicati in viata scolara a copiilor; autoritati locale care contribuie pentru continuarea proiectului; abandon scolar redus; creșterea numărului de copii care se înscriu în clasa I; creșterea accesului pe piața muncii pentru tinerii aflati în situație de risc.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni. Locul de desfășurare al proiectului: loc. Tureac, com. Tiha Bîrgăului, jud. Bistrița Năsăud.

Persoana de contact: Pop Ancuța Maria – coordonator proiect, inspector principal Primăria Tiha Bîrgăului, tel: 0263265654, email: primaria_tiha@yahoo.com, ancuta_feldrihan@yahoo.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Puteti folosi aceste HTML etichete şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>