Activități

Un  centru educational infiintat in localitatea Tureac care este dotat cu mobilier specific, echipamente si materiale didactice necesare derularii activitatiilor socio-educative adresate elevilor, tinerilor si parintilor acestora; personal didactic: 2 invatatori, 4 profesori, 1 psiholog si un coordonator activitatii de tineret; 1 curs de instruire a cadrelor didactice cu privire la metode de interculturalitate, diversitate, metode de predare pentru dezvoltarea gandirii critice, dezvoltarea de abilitatii de tutorat pentru elevii cu deficientă de scris si citit;  85 elevi  beneficiarii  directi ai centrului educational  dupa cum urmeaza 18 elevi  din cilul primar si 17 din ciclul gimnazial care beneficiaza de urmatoarele servicii: pregatirea temelor, consiliere psihologica, formarea abilitatiilor personale, logopedie, terapie ocupationala, stimulare cognitiva, ludoterapie, activitatii recreative, formarea abilitatilor de autonomie personala, iar 50 de elevi din ciclul gimnazial vor beneficia de urmatoarele servicii: meditatii la limba si literatura romana, matematica si limba engleza si TIC;  40 de tineri care beneficiaza de activitatile de informare, orientare si consiliere, pregatire profesionala, cursuri de limba straina; 120 de persoane informate in cadrul campaniei privind importanta educatiei scolare, 85 de parinti vor beneficia de Informare si consiliere individuala si de grup pe nevoi specifice identificate;  11 intalniri cu membrii GI si reprezentati ai parintilor beneficiarii;

 

Serbare

Activitati

Indicatori ai programului la care contribuie proiectul:
În urma înfiinţării Centrului educaţional-cultural din localitatea Tureac, comuna Tiha Bîrgăului un număr de 85 de copii din care 68 romi beneficiază de servicii integrate (educaţie remedială, pregătire teme pentru a doua zi, consiliere psihologică, dezvoltare personală, simulare cognitivă, activităţi recreative, meditaţii la limba română, matematică, engleză TIC) timp de 11 luni; 40 de tineri din care 28 de etnie romă beneficiază de informare, orientare şi consiliere, pregătire profesională, cursuri de limba străină timp de 11 luni; 85 de părinţi/tutori ai copiilor beneficiază de informare şi consiliere individuală şi de grup pe nevoi specifice identificate timp de 11 luni.
Cei 85 de copii beneficiază zilnic, timp de 11 luni de o masă caldă în cele 4 ore petrecute în cadrul activităţilor desfăşurate în centrul educaţional.

Măsurile care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice sunt: accesul la educatie formala, accesul la educaţia informala, educarea parintilor, măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială.

Centrului educaţional-cultural înfiinţat în loc. Tureac, comuna Tiha Bîrgăului va funcţiona pentru o perioadă de 5 ani de la încheierea acestuia. Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor fi utilizate direct în furnizarea serviciilor către beneficiari.
şi va asigura prevenirea excluderii sociale a copiilor cu risc crescut de izolare socială prin creştere şi educaţie, printr-un program zilnic de servicii educaţionale axate pe nevoile copiilor, psihologice care au rolul de a identifica problemele din familiile fiecărui copil şi sociale menit să-i menţină pe aceştia în sistemul educaţional şi implicit să prevină abandonul şcolar.
Rezultatele proiectului:

• 1 centru educaţional înfiinţat în localitatea Tureac care este dotat cu mobilier specific, echipamente şi materiale didactice necesare derulării activităţilor socio-educative adresate elevilor, tinerilor şi părinţilor acestora;
• 1 curs de instruire a cadrelor didactice cu privire la metode de interculturalitate, diversitate, metode de predare pentru dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea de abilităţi de tutorat pentru elevii cu deficienţe de scris şi citit ;
o 85 de elevi beneficiari direcţi ai centrului educaţional după cum urmează: – 35 elevi din mediul primar, din care 17 copii cu cerinte si nevoi speciale pentru care se vor derula activitati remediale, conform nevoilor identificate in urma evaluarilor individuale vor beneficia de: consiliere psihologica, dezvoltarea personalitatii, logopedie, terapii ocupationale, stimulare cognitiva, ludoterapie, activitati recreative, formarea abilitatilor de autonomie personala , aceste activitatii fiind sustinute de un psiholog, a cate 4 ore zilnic, vor mai primi sprijin si la efectuarea temelor pentru urmatoarea zi , activitate sustinuta de 2 invatatori
o 33 elevi din ciclul gimnazial care vor beneficia de servicii de meditatii la limba romana, matematica si limba engleza, TIC precum și sprijin pentru efectuarea temelor pentru a doua zi, in functie de nevoi. Cei 33 elevi din ciclul gimnazial selectati vor fi sprijiniti de 4 profesori de sprijin ( profesori de limba si literatura romana, matematica si limba engleza, TIC)
o 17 elevi din ciclul gimnazial cu cerinte si nevoi speciale pentru care se vor derula activitati remediale, conform nevoilor identificate in urma evaluarilor individuale vor beneficia de: consiliere psihologica, dezvoltarea personalitatii, logopedie, terapii ocupationale, stimulare cognitiva, ludoterapie, activitati recreative, formarea abilitatilor de autonomie personala , aceste activitatii fiind sustinute de un psiholog, a cate 4 ore zilnic, vor beneficia de servicii de meditatii la limba romana, matematica si limba engleza și vor mai primi sprijin si la efectuarea temelor pentru urmatoarea zi, activitate sustinuta de 4 profesori de sprijin ( profesori de limba si literatura romana, matematica si limba engleza, TIC).
• 40 de tineri care beneficiază de activităţile de informare, orientare şi consiliere, pregătire profesională, cursuri de limba străină
• 120 de familii informate în cadrul campaniei privind importanta educaţiei care au nevoie de servicii de orientare, consiliere, asistenţă educaţională şi 85 de familii care trebuie să-şi înscrie copiii la şcoală;
• 11 întâlniri cu membrii grupului ţintă şi părinţii acestora;
• Progres educaţional în rândul copiilor din ciclul primar şi gimnazial;
• Prezenţa şcolară îmbunătăţită;
• Creşterea accesului pe piaţa muncii pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc;
• Părinţi implicaţi în viaţa şcolară a copiilor.