Despre proiect

Primăria comunei Tiha Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud derulează în perioada 25.11.2014 – 31.07.2016 proiectul „Centrul educaţional – cultural pentru cetăţenii de etnie romă şi cetăţenii nevoiaşi din comună”, proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și Administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, cod PEL 059 nr. contract de finanţare: 28L/25.11.2014/SEE.

Valoarea totală:      1.063.411,26 lei

Valoarea eligibilă:     853.678,75 lei, finanţare nerambursabilă 100 %

725.626,94 lei – grant SEE (85%)

128.051,81 lei – cofinanţare publică (15%)

Valoarea neeligibilă: 209.732,51 lei – buget local

Durata de implementare: 20 luni (25.11.2014-31.07.2016)

Obiectivele proiectului

  • Implicarea unui număr de 85 de copii (17 români şi 68 romi) din Tureac, clasele 0-VIII timp de 11 luni într-un proces educaţional integrat;
  • Implicarea unui număr de 40 tineri din comunitatea de romi timp de 11 luni în activităţi educaţional-recreative;
  • Implicarea părinţilor elevilor beneficiari în activităţi de sprijinire a procesului educaţional într-un timp de 11 luni.

 

Echipa de management

  • Coordonator proiect: Pop Ancuţa Maria
  • Contabil proiect: Bugnar Călin
  • Specialist achiziţii: Gîvan Nicolae Ioan

Echipa de implementare

Învățători de sprijin: Lupşor Marilena

Belei Gabriela

Profesor de sprijin limba română: Popovici Carmen

Profesor de sprijin matematică:     Pop Ioan

Profesor de sprijin TIC:                 Crişan Antonia

Profesor de sprijin limba engleză:  Moişan Sorina

Psiholog:                                         Jauca Marioara Felicia

Coordonator activităţi tineri:          Şut Alexandra

afis modificat

Rezultatele proiectului

La nivelul proiectului, obiectivele propuse au fost realizate astfel încât rezultatele şi indicatorii estimaţi au avut un impact pozitiv, concretizându-se în următoarele: – Promovarea incluziunii sociale. În cadrul acestui obiectiv au fost aplicate măsuri integrate, efective şi eficiente grupurilor de copii şi tineri vulnerabili care se confruntă cu riscuri specifice. Echipa de proiect a contribuit …

View page »

Sustenabilitatea proiectului

Prin HCL nr. 59/29.10.2014 a fost aprobată asigurarea de către PP a costurilor necesare pentru buna desfăşurare la acelasi nivel a activităţilor proiectului, pe întreaga perioadă de sustenabilitate ( minim 5 ani de la terminarea proiectului). Proiectul a fost finalizat la data de 31.08.2016, iar începând cu data de 01.09.2016 au fost continuate activităţile din …

View page »